දුරකතනයෙන් බලන අය දකුණු පැත්තේ ඇති ඉරි කෑලි 3 මත ඔබා ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක් ඉහල කොටුවේ ලියා Search කර පහසුවෙන් මෙම අඩවියෙන් Download කරගත හැක

සිංහල වල් කතා  සිංහල වල්  වීඩියෝ බලන්න මෙතැන ඔබන්න
Loading...

benny blanco, Halsey & Khalid – Eastside (official video)

benny blanco · 455,288,616 views
"Eastside" out now: http://smarturl.it/EastsideBB
Directed by Jake Schreier

Executive Producers: Jackie Kelman Bisbee, Alex Fisch
Line Producer: Molly Gale
DP: Bettina Ávila, Jac Fitzgerald,
Color: Michael Rossiter / The Mill

Follow benny blanco:
http://www.instagram.com/itsbennyblanco
http://www.facebook.com/itsbennyblanco
http://www.twitter.com/itsbennyblanco

#halsey #khalid #bennyblanco
.